> “Σπέρνοντας τη βιωσιμότητα, ανθίζει το μέλλον” <

Απώτερος στόχος του έργου LIFE LEACHLESS (LIFE15 ENV/ES/000530) είναι η προώθηση δράσεων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, εναρμονισμένες με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαχειριστές των Χώρων Υγειονομικής Ταφής και των Κέντρων Διαχείρισης Απορριμμάτων να καταλήξουν σε τελικά ρεύματα υψηλών προδιαγραφών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Στην Ευρώπη, παράγονται μεγάλες ποσότητες στραγγισμάτων τα οποία εξαιτίας της σύστασής τους, έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο . Το έργο LEACHLESS προτείνει ένα μοντέλο επεξεργασίας στην πηγή, χρησιμοποιώντας μια οικονομικά αποδοτική νέα τεχνολογία, η οποία συνδυάζει ηλιακή εξάτμιση/συμπύκνωση και φυσική όσμωση (forward osmosis).

Το πρότυπο σύστημα θα τροφοδοτείται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, βιομάζα και απορριπτόμενη θερμότητα) οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διεργασίας.

Ελάτε μαζί μας

Εάν εκπροσωπείτε μια εγκατάσταση όπου δημιουργούνται εκπλύματα ή μια εταιρεία κεραμικής, το LIFE LEACHLESS σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ως παρατηρητής στα διάφορα στάδια του έργου. Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο (δεν θα χρειαστούν περισσότερα από 2 λεπτά).

Δημοσκοπήσεις

Το έργο

CARTIF
Infinitve
NTUA
Triton

LIFE LEACHLESS Στο προσκήνιο

Νέα

LIFE LEACHLESS για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Το έργο LIFE LEACHLESS παρακολούθησε το Εργαστήριο Καινοτομίας "Η κυκλική οικονομία στις πόλεις: η ανάγκη για αλλαγή στο μοντέλο παραγωγής, η κατανάλωση και η διανομή σε ένα κλειδί βιωσιμότητας" που πλαισιώνεται από το περιφερειακό πρόγραμμα Centr @ tec και...

Το LIFE LEACHLESS ανακοινώνεται στο XXXVI Εθνικό Συνέδριο Χημικών Μηχανικών

Στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα (Ισπανία) η XXXVI Εθνική Διάσκεψη για τη Χημική Μηχανική (JNIQ). Ο στόχος αυτής της διάσκεψης ήταν να παρουσιάσει την πιο σχετική εθνική έρευνα που διεξάγεται σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος ήταν να απεικονιστεί...

Η LIFE LEACHLESS παρακολουθεί το συνέδριο HERAKLION 2019

Το έργο LIFE LEACHLESS εκπροσωπήθηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιώσιμων Στερεών Αποβλήτων, το οποίο διοργανώθηκε από το NTUA και πραγματοποιήθηκε από 26-29 Ιουνίου στο Ηράκλειο, στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Η διάσκεψη αποσκοπούσε στο να αντιμετωπίσει...

Οι φοιτητές του USAL γνωρίζουν το έργο LIFE LEACHLESS.

Την προηγούμενη Πέμπτη το Fundación Cartif υποδέχτηκε μία ομάδα φοιτητών από το Τμήμα Χημείας του Universidad de Salamanca (USAL) στις εγκαταστάσεις του στο Valladolid. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η ομάδα είχε την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή τις...

Το έργο LIFE LEACHLESS συμμετείχε στο συνέδριο CUBAGUA 2019

Από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου, εκπρόσωποι από το έργο LIFE LEACHLESS, παρευρέθηκαν στο CUBAGUA 2019 Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αβάνα (Κούβα). Η CUBAGUA 2019 ήταν μια ιδανική ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσης, τη διάχυση ενημερωμένων πληροφοριών και την προώθηση...

Το έργο LIFE LEACHLESS παρευρέθηκε στο συνέδριο CONAMA 2018

Η 14th edition of the National Congress on the Environment, Conama 2018, πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη (Ισπανία) από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια συνάντηση που πραγματοποιείται ανά διετία, η οποία από τη πρώτη κιόλας φορά που έλαβε χώρα το 1992, έγινε...