Εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS συμμετείχαν στο 6th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, το οποίο διοργανώθηκε από το ΕΜΠ και έλαβε χώρα στη Νάξο από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου 2018.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση στερεών απόβλητων, μέσω της προώθησης ασφαλών πρακτικών και αποτελεσματικών τεχνολογιών.

Το LIFE LEACHLESS  συμμετείχε στο συνέδριο με την προφορική παρουσίαση «Μεταβολές στις ιδιότητες των στραγγισμάτων βάσει της ηλικίας των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων», παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήχθησαν κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο του έργου.

Ο Francisco Corona (CARTIF) κατά την παρουσίαση του έργου LIFE LEACHLESS

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τα μέλη του έργου άδραξαν την ευκαιρία να δικτυωθούν με συμμετέχοντες σε άλλα έργα LIFE, όπως για παράδειγμα το έργο LIFE PAVEtheWAySTE (στα πλαίσια του οποίου διεξήχθη το συνέδριο), το LIFE VALPORC (νικητής του 3ου βραβείου στην κατηγορία των poster) και το έργο LIFE REVAWASTE μεταξύ άλλων.

Αριστερά) LIFE VALPORC, τρίτο βραβείο στην κατηγορία των poster; Δεξιά) Παρουσίαση, LIFE REVAWASTE.

Το χρηματοδοτικό εργαλέιο LIFE εκπροσωπήθηκε σε δικό του χώρο μέσω του Carlos de la Paz (Εξωτερική ομάδα επικοινωνίας για τα έργα LIFE).

Share This