Το έργο LIFE LEACHLESS παρακολούθησε το Εργαστήριο Καινοτομίας “Η κυκλική οικονομία στις πόλεις: η ανάγκη για αλλαγή στο μοντέλο παραγωγής, η κατανάλωση και η διανομή σε ένα κλειδί βιωσιμότητας” που πλαισιώνεται από το περιφερειακό πρόγραμμα Centr @ tec και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας της Junta de Castilla y León. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Σαλαμάνκα (Ισπανία).

Οι ερευνητές του Έργου γνωστοποίησαν στους βοηθούς το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα στο οποίο η LIFE LEACHLESS δίνει μια βιώσιμη λύση, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τα αξιώματα της Κυκλικής Οικονομίας.

Share This