Στα πλαίσια της 2ης συνάντησης για την παρακολούθηση του έργου, οι εταίροι του έργου LIFE LEACHLESS δέχτηκαν επίσκεψη στις 31 Μαΐου από ειδήμονα εκπρόσωπο της Neemo, στις εγκαταστάσεις του Cartif στο Boecillo. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η πραγματοποίηση συνάντησης με ατζέντα που περιλάμβανε συζήτηση τόσο για τεχνικά όσο και για οικονομικά ζητήματα που αφορούν το έργο.

Share This