Η πρώτη συνάντηση παρακολούθησης της προόδου του έργου LIFE LEACHLESS έλαβε χώρα στο τεχνολογικό ινστιτούτο Fundación CARTIF, στο Boecillo με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εταίρων και της εκπροσώπου της εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης του NEEMO, Cristina Vicente.

Τα συνολικά συμπεράσματα της συνάντησης έδειξαν ότι το έργο υλοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Share This