Η συνάντηση για την προώθηση του έργου H2020 NUTRIMAN πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Οκτώβρη στις Βρυξέλλες. Το έργο NUTRIMAN αποτελεί ένα θεματικό δίκτυο Αζώτου και Φωσφόρου συνδυάζοντας τεχνογνωσία «έτοιμη για εφαρμογή» στοχεύοντα στην εφαρμογή ανακτημένων προϊόντων μέσω τεχνολογιών συνδέοντας εφαρμοσμένες επιστήμες και βιομηχανικές πρακτικές προς όφελος των γεωργών και των τελικών χρηστών.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των 14 οργανώσεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η κοινοπραξία συγκεντρώνει εταίρους διαφόρων τύπων (ιδιωτικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ΕΤΑ …) και από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Ουγγαρία, Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εκπρόσωποι του έργου LEACHLESS αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του έργου NUTRIMAN.

Share This