Στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Σαραγόσα (Ισπανία) η XXXVI Εθνική Διάσκεψη για τη Χημική Μηχανική (JNIQ). Ο στόχος αυτής της διάσκεψης ήταν να παρουσιάσει την πιο σχετική εθνική έρευνα που διεξάγεται σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος ήταν να απεικονιστεί ο τρόπος με τον οποίο η Χημική Μηχανική προσεγγίζει τις νέες προκλήσεις σε γραμμές εργασίας που βρίσκονται σε άνοδο. Η συμπερίληψη μιας συνόδου αφιερωμένης στην έρευνα στον επιχειρηματικό τομέα αποσκοπούσε επίσης να δώσει μια ιδέα για την πρακτική εφαρμογή των επιτευχθεισών προόδων.

Εκπρόσωποι του προγράμματος LIFE LEACHLESS συμμετείχαν στην εκδήλωση για να καταστήσουν γνωστή στους συμμετέχοντες την τεχνολογία και τους στόχους του έργου μέσω ενεργειών δικτύωσης.

Share This