Το 16º «Sardinia Symposium» με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων και την υγειονομική ταφή, έλαβε χώρα στο Forte Village, Santa Margherita di Pula (Cagliari) της Ιταλίας, από τις 2 έως τις 6 Οκτωβρίου του 2017.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 676 ερευνητές, τεχνικοί και φορείς εκμετάλλευσης και διαχείρισης, οι οποίοι παρουσίασαν πάνω από 550 επιστημονικά άρθρα, τα οποία επιλέχθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή, από ένα σύνολο 864 υποψηφίων άρθρων, με κριτήριο την επιστημονική τους εγκυρότητα και ποιότητα.

Στο συνέδριο έλαβαν χώρα 88 προφορικές παρουσιάσεις και 40 εξειδικευμένα εργαστήρια σε ένα σύνολο 8 παράλληλων στρογγυλών τραπεζών, μια περιοχή με τις εργασίες τύπου «poster» η οποία ήταν συνεχώς προσβάσιμη και μια εκτενή έκθεση για τις εταιρίες που ειδικεύονται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Ένα εξειδικευμένο εργαστήριο ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην παρουσίαση καινοτόμων έργων LIFE. Το ενημερωτικό υλικό του έργου LIFE LEACHLESS ήταν διαθέσιμος για τους συμμετέχοντες.

Share This