Το 5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, που διοργανώθηκε από το NTUA, έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου. Το συνέδριο συγκέντρωσε περίπου 500 συμμετέχοντες οι οποίοι παρουσίασαν 200 προφορικές παρουσιάσεις και 140 παρουσιάσεις αφισών (poster).

Το έργο LIFE LEACHLESS συμμετείχε και με μια προφορική παρουσίαση με τίτλο: “A low energy two-stage technology for leachate valorisation“.

Αριστερά) Francisco Corona (CARTIF) κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου LIFE LEACHLESS , Δεξιά) Η ομάδα εργασίας του έργου LIFE LEACHLESS από το CARTIF και το NTUA.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έλαβαν χώρα σημαντικές δράσεις δικτύωσης με άλλα έργα LIFE όπως το as LIFE FOODPRINT (διοργανωτής), LIFE ALGAECAN (νικητής τους 1ου βραβείου παρουσίασης αφίσας), και του LIFE PAVEtheWAySTE.

Αριστερά, Κέντρο) LIFE ALGAECAN, 1ο βραβείο παρουσίασης αφίσας; Δεξιά) LIFE PAVEtheWAySTE, προφορική παρουσίαση

Το LIFE call παρουσιάστηκε ενδελεχώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όχι μόνο από τα έργα LIFE, αλλά και μέσω στοχευμένων παρουσιάσεων από τους Γ. Πρωτόπαπας, Δ. Χωματίδης και Carlos de la Paz, καθώς και μέσω ενός περιπτέρου του LIFE υπό την εποπτεία του Carlos de la Paz (External LIFE Communications Team).

Παρουσίαση για το LIFE Call από τον Carlos de la Paz Κέντρο) Παρουσίαση για το LIFE Call από τον  Γ Πρωτόπαπα Δεξιά) Ομάδα εργασίας του έργου LEACHLESS στο περίπτερο του LIFE.

Share This