Το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο PROMETIA έλαβε χώρα στις 14-15 Δεκεμβρίου 2016 στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Μέσω επιστημονικών συζητήσεων, τα μέλη του PROMETIA, είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δουλειές τους σχετικά με την επεξεργασία μεταλλευμάτων και την εξορυκτική μεταλλουργεία.

Εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS παρουσίασαν τις νέες εξελίξεις αναφορικά με την αξιοποίηση των στραγγισμάτων στον τομέα αυτό.

20160929, Brussels: Networking con proyecto MSP REFRAM

Ο Francisco Corona (αριστερά) και ο Pedro Acebes (δεξιά), εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS κατά τη διάρκεια της συνάντησης του PROMETIA.

Share This