Ερευνητές του έργου LIFE LEACHLESS συμμετείχαν στη χθεσινή επίσκεψη και συζήτησαν σχετικά με το αντικείμενο, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου σχετικά με τη διαχείριση των στραγγισμάτων.

Στην επίσκεψη αυτή, η οποία οργανώθηκε από το Ινστιτούτο για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Institute for Business Competitiveness – ICE), συμμετείχαν περισσότεροι από 30 παρευρισκόμενοι μεταξύ των επισκεπτών και ερευνητών του CARTIF. Το έργο STRING, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το χρηματοδοτικό εργαλείο Interreg, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των περιφερειακών αρχών και προγραμμάτων για τη δημιουργία καινοτόμων αγρο-διατροφικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων).

Share This