Από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου, εκπρόσωποι από το έργο LIFE LEACHLESS, παρευρέθηκαν στο CUBAGUA 2019 Συνέδριο που έλαβε χώρα στην Αβάνα (Κούβα).

Η CUBAGUA 2019 ήταν μια ιδανική ευκαιρία για την ανταλλαγή γνώσης, τη διάχυση ενημερωμένων πληροφοριών και την προώθηση τεχνολογιών και προϊόντων σχετιζόμενων με τη διαχείριση και χρήση του νερού. Η ανταλλαγή στο τεχνικό μέρος έλαβε χώρα ανάμεσα σε στελέχη και ειδικούς του κλάδου και χρησίμευσε επίσης για την έναρξη διαπραγματεύσεων με εταιρείες εισαγωγής της Κούβας.

Συγκεκριμένα, η λύση για την επεξεργασία στραγγισμάτων που προτάθηκε από το LIFE LEACHLESS προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των συμμετεχόντων.

Share This