Το XVI ATEGRUS® συνέδριο για τους ελεγχόμενους Χώρους Υγειονομικής Ταφής  έλαβε χώρα στις 25, 26 και 27 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του MUNICIPALIA-Feria de Lleida.

Κατά την διάρκεια των ημερών του συνεδρίου, επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός «πλασίου» συνάντησης, στο οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν μπορούν  να ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία και να γνωρίσουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που συναντώνται τόσο στην αγορά όσο και σε ερευνητικό στάδιο. Επιδιώχθηκε επίσης η παρουσίαση ενός  καινοτόμου προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε η παρούσα κατάσταση σχετικά με τα διαφορετικά υλικά, τις διαφορετικές τεχνικές και τις μελλοντικές προοπτικές στον κλάδο της διαχείρισης των αποβλήτων. Επίσης, ιδιαίτερα σημασία δόθηκε στο τρέχον νομικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε μια τεχνική επίσκεψη στο κέντρο διαχείρισης αστικών αποβλήτων της Segriá.

Ο εκπρόσωπος του έργου LIFE LEACHLESS σε αυτό το συνέδριο ήταν ο Francisco Corona (CARTIF), ο οποίος έκανε μια προφορική παρουσίαση με θέμα: “Treatment of leachates by solar evaporation condensation and direct osmosis”.

Share This