Η εναρκτήρια συνάντηση του H2020 έργου NUTRI2CYCLE πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη (Βέλγιο) στις 22 και 23 Νοεμβρίου. Το έργο NUTRI2CYCLE αντιμετωπίζει τα τρέχοντα κενά που υπάρχουν στους κύκλους N, P και C μεταξύ των  διαφορετικών γεωργικών συστημάτων στην Ευρώπη και τα συναφή περιβαλλοντικά προβλήματα, εφαρμόζοντας βελτιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, την ποιότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τις 19 οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο. Η ομάδα του έργου απαρτίζεται από οργανισμούς από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία κλπ.).

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, οι εκπρόσωποι του LEACHLESS μπόρεσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες και μελλοντικές ιδέες με τα μέλη της ομάδας του έργου.

Share This