Σήμερα 15 Ιουνίου, έλαβε χώρα η ημερίδα “CARTIF lives LIFE: Celebrating the 25th anniversary LIFE Programme”  στις εγκαταστάσεις του CARTIF (Boecillo).

Η ημερίδα στην οποία παρευρέθησαν 40 περίπου συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από 30 έργα LIFE, χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιαστούν τα «σημεία κλειδιά» για την επιτυχία ενός έργου LIFE κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων ενός έργου LIFE, από την αίτησης, της εφαρμογής έως την μετά-LIFE περίοδο.

Το έργο LIFE LEACHLESS παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ως ένα μοντέλο εύκολα επαναλήψιμο και επιτυχής διάχυσης των αποτελεσμάτων

Share This