Η 14th edition of the National Congress on the Environment, Conama 2018, πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη (Ισπανία) από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια συνάντηση που πραγματοποιείται ανά διετία, η οποία από τη πρώτη κιόλας φορά που έλαβε χώρα το 1992, έγινε το περιβαλλοντικό γεγονός αναφοράς της Ισπανίας για την ποιότητα και το εύρος των θεμάτων που συζητήθηκαν, το υψηλό επίπεδο συμμετοχής και την ποικιλία των επαγγελματικών προφίλ και των περιβαλλοντικών κλάδων που εκπροσωπήθηκαν.

Στην φετινή συνάντηση παρευρέθηκαν πάνω από 7,000 συμμετέχοντες και ένα δίκτυο από περισσότερα από 450 συνεργαζόμενα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων εταιριών, διοικητικούς φορείς, πανεπιστήμια, τεχνολογικά κέντρα, κ.τ.λ. Η Conama είναι ένα ουσιαστικό γεγονός για τη δικτύωση σε περιβαλλοντικά θέματα, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών φορέων που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Το προσωπικό του έργου LIFE LEACHLESS παρευρέθηκε  στο γεγονός και είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με άλλα συναφή έργα και με ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες πάνω στο θέμα της καινοτόμου λύσης της επεξεργασίας των στραγγισμάτων.

Share This