Στις 29 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα στη Μαδρίτη, στις εγκαταστάσεις του της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασικής Πολιτικής ένα workshop σχετικά με καινοτόμες τεχνικές στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας για τη διάδοση του έργου των ομάδων εστίασης του EIP AGRI.

Η εκπρόσωπος του έργου LIFE LEACHLESS, Dolores Hidalgo (CARTIF), παρουσίασε το έργο της ομάδας Ανακύκλωσης Θρεπτικών Συστατικών, στο οποίο συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Ισπανίας.

Η Dolores Hidalgo κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Share This