Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπρόσωπων του έργου LIFE LEACHLESS στην έδρα τη εταιρείας Aquaporin στη Δανία, με σκοπό την διεξαγωγή workshop σχετικά με την αντίστροφη ώσμωση.

Η στενή συνεργασία με την εταιρεία Aquaporin συνέβαλε ιδιαίτερα στην επίτευξη της άρτιας εξειδίκευσης στο πεδίο της αντίστροφης ώσμωσης, γεγονός που θέτει τις απαραίτητες βάσεις για τη βέλτιστη μελλοντική λειτουργία της μονάδας επίδειξης του έργου.

Share This