Στο τέλος του 2017 και στις αρχές του 2018, οι τεχνικές ενέργειες του έργου LIFE LEACHLESS επικεντρώνονται στο σχεδιασμό και την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας.

Βάσει των ενεργειών που διεξήχθησαν στις Προπαρασκευαστικές Δράσεις, προέκυψαν από τα πειράματα εργαστηριακής κλίμακας οι κατάλληλες πληροφορίες για τις συνθήκες λειτουργίας της εξάτμισης/συμπύκνωσης και των τεχνολογιών της φυσικής ώσμωσης, οι οποίες θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό της μονάδας επίδειξης.

Επιπλέον, σε ότι αφορά τη φυσική ώσμωση, η αρχική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της AQUAPORIN έχει ολοκληρωθεί εξετάζοντας νέα σενάρια με χρήση προ επεξεργασμένων στραγγισμάτων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της εξάτμισης/συμπύκνωσης. Η φυσική ώσμωση μελετήθηκε με ένα πρότυπο σύστημα όπου η TRITON έχει κατασκευάζει στις εγκαταστάσεις της.

Prototipo de ósmosis directa en las instalaciones de TRITON
Share This