Την προηγούμενη εβδομάδα, εκπρόσωποι του έγου LIFE LEACHLESS συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του CARTIF με την María Bartolomé, από την SERTEGO με σκοπό να συζητήσουν μια πιθανή συνεργασία σχετικά με την διαχείριση των στραγγισμάτων και τη δυνατότητα ανάκτησης υλικών από αυτά.

Η SERTEGO είναι ένας από τους βασικούς φορείς στον τομέα της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, το 2005 επεξεργάστηκε πάνω από 900.000 τόνους αποβλήτων. Η εταιρία, είναι υπεύθυνη  για όλα τα στάδια του κύκλου της διαχείρισης , από τη συλλογή και τη μεταφορά, έως την ανάπτυξη διεργασιών ανάκτησης υλικών από βιομηχανικά απόβλητα (επικίνδυνα και μη), την ανακύκλωση, την αξιοποίηση, την αναγέννηση και τέλος τη διάθεσή τους.

Η συνεργασία με την SERTEGO  θα μπορούσε στο μέλλον, να προωθήσει την αναπαραγωγή της τεχνολογίας επεξεργασίας σταργγισμάτων που προτείνει το έργο LIFE LEACHLESS σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Η Dolores Hidalgo (CARTIF), η María Bartolomé (SERTEGO) και ο Francisco Corona (CARTIF) κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Share This