Στις 28 Ιουνίου, πραγματοποίηθηκε στην Cordoba το σεμινάριο Technical Workshop on N and P Removal in Wastewater, το οποίο ήταν στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων προγραμμάτων LIFE και απευθύνονταβ στους εκπροσώπους των έργων LIFE που σχετίζονται με την πεξεργασία υγρών αποβλήτων. Η εκδήλωση προωθήθηκε απο το έργο LIFE+ TL-BIOFER και διοργανώθηκε από το EMPROACSA σε συνεργασία με την  Biomasa Peninsular S.A.,  που σχετίζεται με την  PTEA.

Η ημερίδα είχε στόχο τη διάχυσης της προόδου του έργου the TL-BIOFER και την προώθηση της συνέργειας και συνεργασίας με άλλα συσχετιζόμενα έργα όπως το LIFE LEACHLESS.

Εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Share This