Έπειτα από την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών δράσεων και της δράσης ανάλυσης της ενεργειακής ολοκλήρωσης των επιμέρους διεργασιών του συστήματος του έργου LIFE LEACHLESS οι εταίροι του έργου επικεντρώθηκαν στο σχεδιασμό της μονάδας επίδειξης (πρώτο μέρος της Δράσης  Υλοποίησης Β2: Σχεδιασμός και κατασκευή του πρότυπου συστήματος).

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που προέκυψαν από το σχεδιασμό της μονάδας, ξεκίνησε η κατασκευή της μονάδας επίδειξης (δεύτερο μέρος της Δράσης Β2), η οποία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Share This