Ελάτε μαζί μας

Συνεργαστείτε με το LIFE LEACHLESS

If you represent a facility generating leachate or a ceramic company, LIFE LEACHLESS invites you to participate as an observer in the different stages of the project. To do this, please fill in the corresponding questionnaire by clicking below (it will not take more than 2 minutes).

Έρευνες σε εξέλιξη:

Άλλες έρευνες:

Share This