Την προηγούμενη βδομάδα προσωπικό από την INFINITVE μετακινήθηκε στις εγκαταστάσεις του AQUAPORIN στο Kongens Lyngby της Δανίας για να πραγματοποιήσουν μικρής κλίμακας εργαστηριακές δοκιμές για τη διήθηση του συμπυκνώματος των στραγγισμάτων.

Οι δοκιμές ήταν επιτυχημένες ως προς την ποσότητα του ρεύματος εξόδου και της απόδοσης της διεργασίας.

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, σε συνδυασμό με αυτές που έχουν ήδη συλλεχθεί από τα πειράματα της μονάδας εξάτμισης/συμπύκνωσης, είναι ικανοποιητικά ώστε να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της μονάδας επίδειξης του έργου LIFE LEACHLESS , η οποία θα λειτουργήσει στο Botarell και στην Αθήνα στο επόμενο διάστημα.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο τον δοκιμών εδώ

Share This