Το έργο MSP-REFRAM οργάνωσε το δεύτερο workshop του στις Βρυξέλλες από τις 27-29 Σεπτεμβρίου 2016.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ειδικών οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πιθανές ουσίες και αξιολόγησαν τον καινοτόμο σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν την παρούσα κατάσταση στην αλυσίδα αξίας.

Εκπρόσωποι του έργου  LIFE LEACHLESS παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με την πιθανή αξία της ανάκτησης μεταλλευμάτων από τα στραγγίσματα μέσω των τεχνολογιών της εξάτμισης και της συμπύκνωσης.

20160929, Brussels: Networking con proyecto MSP REFRAM

Ο Pedro Acebes (αριστερά) και ο Francisco Corona (δεξιά), εκπρόσωποι του έργου LIFE LEACHLESS κατά τη διάρκεια της συνάντησης του MSP REFRAM.

Share This