Το έργο LIFE LEACHLESS εκπροσωπήθηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Βιώσιμων Στερεών Αποβλήτων, το οποίο διοργανώθηκε από το NTUA και πραγματοποιήθηκε από 26-29 Ιουνίου στο Ηράκλειο, στο ελληνικό νησί της Κρήτης.

Η διάσκεψη αποσκοπούσε στο να αντιμετωπίσει το σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης βιώσιμων στερεών αποβλήτων μέσω της προώθησης ασφαλών πρακτικών και αποτελεσματικών τεχνολογιών. Το συνέδριο επικεντρώνεται κυρίως στις σύγχρονες τεχνολογίες στερεών αποβλήτων. Σκοπός του είναι να τονώσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των πολιτών και να τους ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

Η LIFE LEACHLESS συμμετείχε προβάλλοντας την ιδέα του Έργου, τους στόχους και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής σε όσους συμμετέχουν στο Συνέδριο.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, τα μέλη του προγράμματος έλαβαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες δικτύωσης με άλλα προγράμματα LIFE και HORIZON 2020. Για παράδειγμα, το έργο LIFE ALGAEChttps://www.lifealgaecan.eu/el/AN, LIFE YEAST, NUTRI2CYLE ή NUTRIMAN, τα οποία ήταν επίσης παρόντα.

Share This