Η ομάδα του έργου συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, στο κτίριο Αβέρωφ του ΕΜΠ. Οι ετήσιες βραδιές των Ευρωπαίων Ερευνητών πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 300 πόλεις και 29 χώρες, και υποστηρίζονται από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie και χρηματοδοτούνται από το Horizon 2020.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την καινοτόμο ιδέα που προτείνει το έργο LEACHLESS για τη διαχείριση των στραγγισμάτων, η οποία βασίζεται στην ηλιακή εξάτμιση/συμπύκνωση και στη φυσική όσμωση (forward osmosis) και έλαβαν ενημερωτικό υλικό του έργου.

website: http://www.researchersnight.gr/

Share This