Έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα λόγω καλοκαιριών διακοπών, η ομάδα εργασίας του έργου LIFE LEACHLESS συναντήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του  CARTIF  για να σχεδιάσει την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες δράσεις του έργου: το σχεδιασμό και την κατασκευή της μονάδας επίδειξης. Οι εταίροι που έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στη συγκεκριμένη δράση,  INFINITVE και TRITON, χάραξαν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχεδιασμού τόσο χρονικά όσο και οικονομικά.

Share This