Στις 24 Ιουνίου, εκπρόσωποι του NTUA και του CARTIF, στα πλαίσια των δράσεων δικτύωσης του έργου LIFE LEACHLESS  επισκέυθηκαν τρεις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.

Η πρώτη εγκατάσταση ήταν ο ΧΥΤΑ Αττικής, η δεύτερη ήταν το εργοστάσιο αποτέφρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων και η Τρίτη το εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης.

Share This