Σήμερα, το έργο LIFE LEACHLESS συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση των έργων LIFE15 στό Βέλγιο των Βρυξελλών στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), στο κτίριο Covent Garden.

Σκοπός της συνάντησης είναι να δοθεί μια συνολική εικόνα των γενικών θεμάτων πολιτικής, των κανονισμών του προγράμματος LIFE, καθώς και η αλληλεπίδραση με την EASME και ο ρόλος των εξωτερικών μονάδων παρακολούθησης του έργου. Επίσης, σκοπός είναι να συζητηθούν οικονομικά και τεχνικά ζητήματα καθώς και ζητήματα που αφορούν τη διάδοση του έργου.

Η εναρκτήρια συνάντηση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων έργων που ασχολούνται με συναφή θέματα.

Share This