Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE LEACHLESS έλαβε χώρα σήμερα στις εγκαταστάσεις του τεχνολογικού ινστιτούτου Fundación CARTIF στο Boecillo (Valladolid) με τη συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των εταίρων του έργου, INFINITVE,  TRITON,  NTUA, αλλά και του ίδιου του CARTIF.

Μετά από τη συνάντηση αυτή ξεκινά μια περίοδος 39 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποία η διεθνής αυτή εξειδικευμένη ομάδα θα επιδείξει τη σημασία των τεχνολογιών της εξάτμισης-συμπύκνωσης και της φυσικής όσμωσης στην επεξεργασία και αξιοποίηση των στραγγισμάτων από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) και τα Κέντρα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Share This