Στις 12 Απριλίου, εκπρόσωποι του έργου  LIFE LEACHLESS επισκέφτηκαν το complejo ambiental de Zonzamas στο νησί Lanzarote με τη βοήθεια του επικεφαλή των εγκαταστάσεων Alvaro Cortecedo.

Το σύμπλεγμα αυτό, το οποίο το διαχειρίζεται η εταιρία URBASER, διαθέτει μια μονάδα διαχωρισμού αποβλήτων, μια μονάδα βιοαεριοποίησης, μια μονάδα βιοσταθεροποίησης, μια μονάδα διαχείρισης γυάλινων υλικών και ένα χώρο υγειονομικής ταφής στον οποίο καταλήγουν τα απορρίμματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν σε προηγούμενα στάδια.

Τα στραγγίσματα που παράγονται στις εγκαταστάσεις αυτές, επεξεργάζονται σε μια μικρή μονάδα εντός των εγκαταστάσεων.

201704, Lanzarote: Visita al Complejo Ambiental de Zonzamas

Ο Alvaro Cortecedo (στο κέντρο) με εκπροσώπους του έργου LIFE LEACHLESS.

Share This