Στις 20 Ιανουαρίου, εκπρόσωποι της εταιρίας URBASER, που διαχειρίζεται το χώρο υγειονομικής ταφής vertedero de Lanzarote, δέχθηκαν τον Pedro Garcia της εταιρίας TRITON, η οποία είναι εταίρος στο έργο LIFE LEACHLESS.

Μετά από τη συνάντηση, η URBASER συμφώνησε να συνεργαστεί στο έργο LEACHLESS προμηθεύοντας με δείγματα στραγγισμάτων που παράγονται στους χώρους υγειονομικής της Ισπανίας που διαχειρίζεται η ίδια, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων σε σχέση με το χώρο στον οποίο παράγονται.

Οι πληροφορίες αυτές θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο στάδιο της αξιοποίησης της γνώσης για την τεχνολογία που προτείνει το έργο LEACHLESS με σκοπό την επέκτασή της και σε άλλους φορείς.

20170120, Lanzarote: Reunión con URBASER

Ο Pedro Garci (στο κέντρο) κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τους εκπροσώπους της εταιρίας URBASER.

Share This